Translate

Dokumentacja/licencje

1. Polisa OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem instruktora i trenera: narciarstwa biegowego, nartorolki, siłownia, bieganie, rolki, jazda na rowerze, siatkówka, koszykówka, piłka nożna. Okres ubezpieczenia: 08.10.2018-07.10.2019